วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

มอบเงินสร้าง หอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

วันที่17มิถุนายน

มูลนิธิดวงแก้วมอบเงินเป็นค่าจัดสร้างห้องพักผู้ป่วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือจำนวน 2.2ล้านบาทป้ายหน้าห้อง1.พล.ร.อ.ประสพ อุดหนุน มีครอบคร้วอุดหนุนมาเป็นตัวแทนมอบ 1ห้อง 1ล้านบาทป้ายที่2 คุณประสพสันต์ ศิริจิตรและครอบครับ 1ห้อง 1ล้านบาทที่มา ทางมูลนิธิฯได้จัดงานทอดผ้าป่า2ครั้งที่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า11มค.52และ6เมษายน52ค่าใช้จ่ายทั้ง2งาน 7แสนบาท ได้รับบริจาค1ล้านจากครอบครับศิริจิตร และ1ล้านจากครอบครับอุดหนุนบริจาคจากบุคคลทั่วไปประมาณ3แสนบาท แต่เนื่องจากเรารับปากว่าจะบริจาค2ห้องเราจึงมอบให้รพ.2.2ล้านบาทครับ รพ.นี้เป็นที่ที่ผมเกิด ทำงานฯลฯ......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น