วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

กฐินวัดพระธาตุศรีโยนก เชียงแสน17ตค52

17ตค52 เราไปทอดกฐินวัดพระธาตุศรีโยนก เชียงแสน ที่เรากำลังสร้างพระธาตุเจดีย์อยู่ เราได้วางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเมษาที่ผ่านมา เราไปตรวจงานก่อสร้างพบว่าเอกสารใบสำคัญการเงินผิดพลาด เจ้าหน้าที่ที่วัดเขียนเอง ไม่ตรงกับที่ส่งมาให้ดู แต่ทางกรรมการขอให้ยกประโยชน์ให้ทางวัดและให้จ่ายต่อจนเสร็จการก่อสร้างซึ่งตรวจสอบแล้วว่าต้องใช้อีกประมาณสี่แสนบาท แต่เราขอให้หลวงพ่อช่วยกรุณาดูแลค่าใช้จ่ายเองและให้อาสาสมัคร คุณกิ่ง เยาวเรศ กันทวี ทำบัญชีและตรวจสอบหลักฐานแทนคนที่วัดจนเสร็จการก่อสร้าง หลวงพ่อรับฉัตรที่มีผู้มาถวายแล้ว แต่เราจะสร้างพระประธานภายในเจดีย์หลังเสร็จการก่อสร้างกำหนดถวายองค์พระธาตุหลังเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมบุญกันครับ คณะนี้รายจ่าย 1.9ล้านบาทTags: มูลนิธิดวงแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น