วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 23ตค60

http://www.duangkaew.org/project_patriarch_p2.htm
เสร็จสิ้นโครงการแล้วครับ กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนโครงการนี้จนเสร็จสมบูรณ์นะครับ (ท่านเลขาท่านสรุปมาครับ) หลวงพ่อบุญมีท่านเป็นประธานโครงการครับ ท่านเมตตาไปร่วมพิธีนำท่านเจ้าคุณโก๋วางพระธาตุสมเด็จท่านประดิษฐานภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ครับ

https://youtu.be/ItOuYUNXDWk


24 ตุลาคม 2560 ณ วันเวลานี้พวกเราได้สิ้นสุดจบโครงการเทิดพระเกียรติฯไปแล้ว ครบ 4 ปีการจากไปของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ 2 ปีของโครงการเทิดพระเกียรติ ฯ ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจขอพี่น้องประชาชนชาวไทยที่สำนึกในพระคุณอันยิ่งให้ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯที่รักเคารพศรัทธาในองค์ท่านที่สมบูรณ์ทั้ง ปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวท ไม่มีด่างพร้อย การที่พวกเราได้ทำคุณถวายท่านนี้จึงเป็นโอกาสอันวิเศษสุดในชีวิตทีเดียว เราขอสรปโครงการสั้นๆได้ดังนี้

1. พระมหาธาตุเจดีย์ “ ญาณสังวรานุสรณ์” ( ขนาดฐาน 60*60 เมตร สูง ประมาณ29 เมตร)
ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯ ณ บริเวณก่อสร้าง วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 40 ล้านบาท
เริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสาม ปีมะแม
และได้ทำพิธียกยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีวอก หลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จ คณะกรรมการก็ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยพระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย เมตตามาเป็นองค์ประธาน พร้อมชาวบ้านและนักเรียนรร.บ้านหินแหลมประมาณ 300 คน ตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบ้านหินแหมมีพระอาจารย์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดป่าบัวแก้วฯ นำขึ้นมามอบถวายพระอาจารย์บุญมี นำคณะทั้งหมดสักการะและบรรจุในพระมหาสถูปที่จัดเตรียมไว้กลางองค์พระบรมสารีริกธาตุ ในวันวิสาขบูชาที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก ปีระกา ทั้งนี้ กำหนด มีพิธีสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบสองปีระกา
 
 
2. อาคารศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ “ ญาณสังวรานุสรณ์ “ ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการ
อาคารดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ “ญาณสังวรานุสรณ์” รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
เนื่องจากสองสามปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกับท่านสร้างเหยินมูลนิธิฉือจี้ประเทศไต้หวัน พบว่าปัจจุบันปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุมีมากขึ้นทุกวันในทุกๆประเทศ จึงได้จัดร่างหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วย แต่เนื่องด้วยงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯมีมากยิ่งขึ้นแต่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิมีไม่เพียงพอสำหรับโครงการต่างๆทั้งหมด เราจึงมีแนวคิดว่าจะส่งเสริมและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ สำหรับกองทัพเรือเอง ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ท่านก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริม ในเรื่องนี้เช่นกัน ทางมูลนิธิฯจึงได้ประสานกับทางกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้เงินกองทุนของมูลนิธิฯที่เคยตั้งไว้เพื่อใช้พัฒนาองค์บุคคลของกรมแพทย์ทหารเรือไปศึกษาอบรมดูงานในต่างประเทศจำนวนหกล้านห้าแสนบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ สามล้านหกแสนบาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกฉุกเฉินเดิมเพื่อโครงการนี้ โดยได้ทำข้อตกลงและมอบเงินทุนจำนวนดังกล่าวให้กรมแพทย์ทหารเรือเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยขอระบุชื่ออาคารว่า “ญาณสังวรานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙ แห่งกรุงสยาม ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯที่มูลนิธิจัดทำขึ้น งบประมาณ 3.6 ล้านบาท สร้างมอบให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดใช้งานแล้ว เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา
 
 
3. วัดไทย รัตนประทีป
วัดไทยรัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ ฮังการี
เหตุเนื่องจากการที่มูลนิธิดวงแก้วฯได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเดือดร้อนในประเทศเซอร์เบียร์ จึงได้ทราบว่าในประเทศฮังการีมีมหาวิทยาลัยที่สอนแต่พระพุทธศาสนา ที่มีอธิการบดีที่เคยเป็นพระบวชกับหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง และมีการติดต่อประสานงานระหว่างพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ เช่นศรีลังกา ญี่ปุ่น จีน เมียนม่าร์ เกาหลี ธิเบต ภูฐาน ฯลฯ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลจากทางสถานทูตไทย ประจำฮังการี พบว่ามีพระไทยไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์หนึ่งรูป โดยเช่าอพาร์ตเม้นต์อยู่ชั้นสี่ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับเสนาสนะของพระสงฆ์ จึงมีดำริว่าจะจัดหาที่สร้างวัดให้เป็นเสนาสนะสำหรับสงฆ์ที่เหมาะสมต่อไป
ต่อมาเมื่อมูลนิธิดวงแก้วฯได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการเทิดพระเกียรติ ถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ดึงเอาโครงการจัดตั้งวัดไทยในกรุงบูดาเปสต์ เข้ามาเป็นหนึ่งในโครงการเทิดพระเกียรติด้วย จากนั้นจึงได้เดินทางกลับไปประเทศฮังการี ประสานกับท่านเอกอัครราชทูต ขันธ์ทอง อูนากูล ดำเนินการช่วยจัดหาบ้านพร้อมที่ดินในกรุงบูดาเปสต์ที่เหมาะสมกับการทำเป็นวัด ต่อมาหลังจากได้เลือกสรรหาได้สักระยะหนึ่งจึงตกลงเลือกเอา บ้านเลขที่ 49-51 ถนน Batthyany. กรุงบูดาเปสต์ เนื้อที่ประมาณ ครึ่งไร่ (200ตารางวา)โดยตกลงราคาอยู่ประมาณ ห้าล้านบาท หลังจากมูลนิธิได้โอนเงินให้เพื่อดำเนินการซื้อบ้านแล้ว ก็ได้ทำสัญญาซื้อขายและมอบบ้านเพื่อทำเป็นวัดไทยเรียบร้อย คณะศรัทธาก็ได้ช่วยกันบูรณะปรับปรุงบ้านจนเสร็จเรียบร้อย ทางมูลนิธิดวงแก้วฯจึงได้กราบอาราธนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย ประธานโครงการเทิดพระเกียรติฯฝ่ายสงฆ์ เดินทางไปเปิดวัดไทยแห่งนี้โดยให้ชื่อว่า “วัดไทยรัตนประทีป” กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีวอกโดยมีคณะสงฆ์ไทยภาคพื้นยุโรป และสาธุชนชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนกว่าห้าร้อยคนมาร่วมในพิธี เปิดวัดแห่งนี้ ซึ่งทำให้วัดไทยรัตนประทีปแห่งนี้เป็นวัดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศฮังการี เป็นที่ชื่นชม สาธุการโดยทั่วไป ดั่งเจตจำนงที่ได้ตั้งโครงการไว้ (งบประมาณ 5 ล้านบาท) 
   
 
4. การจัดกิจกรรม พิธีบูชาคุณเทิดพระเกียรติ ถวายแด่พระองค์ท่าน ณ อาคารกีฬาในร่ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตลอดปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน การเลือกเอาที่สวนลุมพินีเพราะอยู่หน้าตึกที่ท่านเคยประทับขณะอาพาธ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยได้กราบอาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาทำพิธีครั้งละประมาณ 10 รูป รับบาตร รับจังหัน เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วคณะกรรมการกราบถวายปัจจัยไทยธรรม และกราบถวายบุญกุศลอุทิศให้แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯเป็นอันเสร็จพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น